Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

8° Δημοτικό Σχολείο Δράμας. Αναζητώντας τις ρίζες του.


Η ιστορία του σχολείου καθώς και η προσφορά του στην τοπική κοινωνία της πό­λης, στα 76 χρόνια λειτουργίας του είναι τεράστια. Απ' αυτό αποφοίτησαν σπουδαίες προσωπικότητες όπως ο κ. Λυπουρλής Δημήτριος, μετέπειτα καθηγητής Πανεπιστη­μίου και ο κ. Βασιλειάδης Στέφανος, Μουσουργός, Διευθυντής Μουσικού Τμήματος του Εθνικού Θεάτρου (Μαρτυρίες συμμαθητών τους).

Το 1924 ιδρύθηκε με Βασιλικό Διάταγμα το 4 \ τάξιο Δημοτικό Σχολείο με την επωνυμία 3° Δ. Σ. Αρρένων Δράμας. Προϋπόθεση για την ίδρυση του σχολείου ήταν να φροντίσει ο Δήμος Δράμας να παραχωρήσει κατάλληλο οίκημα πλήρως εξοπλι­σμένο για την φοίτηση των παιδιών.

Προκειμένου να δημιουργηθεί το σχολείο ο Δήμος Δράμας παρεχώρησε το ανταλ­λάξιμο οίκημα, που είχε καταστραφεί από τους Βουλγάρους, στην οδό Τροίας 18 με αριθμό τεμαχίου 578, όπου και στεγάσθηκε αρχικά.

Βρισκόταν προς το Ανατολικό μέρος της πόλης της Δράμας, μιας καινούργιας σχε­τικά κατοικημένης περιοχής και κάλυπτε τις ανάγκες φοίτησης των παιδιών εκείνης της περιοχής, κυρίως προσφυγόπουλα, του διευρυμένου ομώνυμου Δήμου της Εκπαι­δευτικής περιφέρειας Δράμας (Παπάζογλου, 2003: 118 - 120).

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στην αρχή το σχολείο είχε 2 αίθουσες διδασκαλίας και ένα μικρό γραφείο. Αργότερα έγιναν 2 νέες προσθήκες αιθουσών, ενώ από το 1960 το σχολείο είχε τον τύπο του σχολείου που βλέπουμε στην οθόνη μας και πολύ αργότερα απέκτησε και 2° όροφο (Πληροφορίες υπερηλίκων).

Με τον ερχομό των Ελλήνων προσφύγων, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922 και κυρίως των Ποντίων στην πόλη ο πληθυσμός υπερδιπλασιάστηκε με αποτέ­λεσμα να κρίνεται αναγκαία η ίδρυση νέου σχολείου καθώς τα υπόλοιπα σχολεία της πόλης είχαν υπερπληρωθεί ενώ υπήρξαν και έντονες πιέσεις των κατοίκων της περιο­χής για τη δημιουργία του.

Το 1924 έτος ιδρύσεως του σχολείου φοιτούν σ' αυτό 160 μαθητές, άρρενες, το επόμενο έτος, δηλαδή το 1925, επετράπη και η φοίτηση των κοριτσιών σ'αυτό με α­ποτέλεσμα το σχολείο να μετονομασθεί σε 5° Μικτό Δημοτικό σχολείο Δράμας, μετά από τη συγχώνευση και άλλων σχολείων. Αρχικά εξυπηρετούσε τομέα της πόλης με 1500 περίπου κατοίκους ενώ στη συνέχεια ο αριθμός αυτός μεγάλωσε κατά πολύ (Δημοτολόγια Δήμου Δράμας 1920-1939).

Τα μαθήματα που διδάσκονταν οι μαθητές προβλεπόταν από τα εγκεκριμένα Ανα­λυτικά προ/ράμματα των Δημοτικών Σχολείων που εξεδόθη με Β. Δ. σας 1-9-1913. Παρ' όλα αυτά, στο σχολείο από την αρχή της λειτουργίας του και μέχρι το κλείσιμο του από τους Βουλγάρους, υπήρχε ραπτομηχανή όπου τα κορίτσια των μεγάλων τάξε­ων διδάσκονταν τη ραπτική τέχνη από τις δασκάλες (Παπάζογλου, 2003: 118 — 120).

Πληροφορούμεθα επίσης ότι ήταν έντονες οι αθλητικές δραστηριότητες που γινό­ντουσαν στο σχολείο ενώ όπως βλέπουμε σε μεταγενέστερη φωτογραφία του 1950 οι μαθητές επιδίδονταν και σε γυμναστικές επιδείξεις.

Για να καλυφθούν έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του σχολείου. οι μαθητές κατά την εγγραφή τους πλήρωναν ένα συμβολικό ποσό. Υπήρχαν όμως και προσφορές των γονέων αλλά και δωρεές των κατοίκων για να μπορέσει το σχολείο να αντα­ποκριθεί στις ανάγκες του. Οι δάσκαλοι πληρώνονταν από το Δημόσιο Ταμείο, όπου περίμεναν με τις ώρες στην ουρά προκειμένου να εισπράξουν'-τον πενιχρό μισθό τους (Ιστορικές Εκθέσεις Δημ. Σχολείων Α'και Β' Εκπ/κών Περιφ. Δράμας, έτους 1953).

Η λειτουργία του σχολείου διεκόπη βίαια από το 1940 μέχρι τον Απρίλιο του 1945 λόγω της Βουλγαρικής κατοχής. Το σχολείο υπέστη μεγάλες καταστροφές, ενώ όλα τα αρχεία του, από το έτος ιδρύσεως του και μέχρι την απελευθέρωση, δεν βρέθηκαν ποτέ. Πιθανολογείται ότι έχουν καεί από τους Βουλγάρους. Προπολεμικά το σχολείο είχε πλούσια βιβλιοθήκη και μουσείο με πολλά πτηνά και έντομα, τα οποία και κατα­στράφηκαν από τους Βουλγάρους (Πληροφορίες: Ντόπιοι κάτοικοι).

Φιλότιμες υπήρξαν οι προσπάθειες των δασκάλων της εποχής αλλά και των κατοίκων της περιοχής να περισώσουν περιουσιακά στοιχεία του σχολείου με κίνδυνο ακόμα και την ίδια τους τη ζωή. Παρ' όλα αυτά σήμερα δεν'υπάρχουν διασωθέντα στοιχεία που να ανήκουν στο σχολείο της προπολεμικής εποχής πλην των προφορικών μαρτυριών.

Οι Λειτουργικές αλλαγές (αρχείο Δ/νσης Πρωτοβ. Εκπ/σης Νομού Δράμας) που υπέστη το σχολείο κατά την περίοδο 1924-1940 είναι οι εξής:

  Με Π.Δ. της 12-3-1925 προάγεται σε 4\τάξιο

  Με Π.Δ. της 13-4-1929 προάγεται σε 5\τάξιο

Με Π.Δ. της7-12-1929 μετονομάζεται σε Ε' μικτό Δημοτικό Σχολείο Δράμας

Με Β.Δ. της 10-12-1936 υπάγεται στην Α' Εκπ\κή περιφέρεια Δ.Ε Δράμας

Με Β.Δ. της 23-10-1937 μετονομάζεται σε Π' Δημοτικό Σχολείο Δράμας

          Η μετονομασία και η αρίθμηση του σε 8ο 5\τάξιο Δημοτικό Σχολείο Δράμας γί­νεται αργότερα με την Υ.Α. 55439\1953

Ονόματα δασκάλων που υπηρέτησαν στο σχολείο μέχρι το 1940 βρήκαμε στα αρ­χεία της ΙΓ εκπαιδευτικής περιφέρειας και τα παραθέτουμε παρακάτω:

  Σαπουτζάκης Δαμιανός      

ΧηΔημητρίου Πολυξένη      

  Καρολίνα Οικονόμου                         

  Μανωλόπουλος Παναγιώτης        

  Ψυχαλινός Παναγιώτης

· Κοσμίδης Σόλων

   · Ιωάννου Γεώργιος

   · Σπανδωνίδου Ευγενία

   · Ιωαννίδης Ιωάννης

Υπήρξε πραγματικά δύσκολη η συλλογή πληροφοριών του σχολείου για την περί­οδο που εξετάζουμε κι αυτό γιατί όπως προαναφέραμε όλα τα αρχεία έχουν καεί και τα μόνα στοιχεία που υπάρχουν είναι αυτά που παραθέσαμε παραπάνω, μαρτυρίες έχουν καταγραφεί στη μεταγενέστερη εποχή.

Επειδή οι λαοί όμως δε κρίνονται από τη στρατιωτική ή την οικονομική τους δύ­ναμη, ούτε από το μεγαλείο των μητροπόλεων και των δημόσιων κτιρίων, αλλά από την ιστορία τους, ως εκπαιδευτικοί έχουμε χρέος να καταγράψουμε την ιστορία των σχολείων μας και να αυτοπροσδιοριστούμε ως πρεσβευτές της συνέχισης της.

Βιβλιογραφία                                                             ,

Παπάζογλου, Χ., (2003) Η Παιδεία στη Δράμα και τη περιοχή της 1800-2002

Ιστορικές Εκθέσεις Δημ. Σχολείων Α'και Β'Εκπ/κών Περιφ. Δράμας, έτους 1953 Αρχείο Δ/νσης Πρωτοβ. Εκπ/σης Νομού Δράμας Αρχεία της ΙΓ εκπαιδευτικής περιφέρειας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου